Textilnictví

Textilní výroba byla velice důležitým odvětvím. Staří Keltové se museli nějak oblékat kvůli ochraně před povětrnostními vlivy. Pěstovali a zpracovávali len, konopí, kopřivy ale samozřejmě chovali i ovce a zpracovávali vlnu. Ke stáčení vlákna používali přeslen na vřetánku. Byli to také zdatní barvíři a snad neexistuje barva, kterou by za pomoci přírodních zdrojů nesvedli. V samotném Římě byly látky z Galie známé svou kvalitou zpracování. Keltové tkali na vertikálních tkalcovských stavech, o jejichž existenci víme díky keramickým nebo kamenným závažím, které se nacházejí po celém keltském světě. Antičtí autoři často zmiňují pestré barvy, vzory, kostky, pruhy a třásně na keltských oděvech, ale k tomu se dostaneme v kapitole o odívání. Další techniky zpracování textilu bylo tkaní na hřebenovém stávku nebo na takzvaných karetkách, kdy se osnova udává otáčením karetek a tedy možnosti vytváření složitých vzorů.


  Další řemesla ..