Sapropelit – Švartna

žernov

švarna

Sapropelit neboli švartna je hořlavá organická usazenina s pozůstatky drobné fauny a flory doprovázející uhelné sloje. Jedná se o šedou až černou břidlici, která se dá opracovávat a leštit do vysokého lesku. Keltové ji s oblibou využívali k výrobě kruhového šperku ve 4. – 2. stol. př. n. l. Dnes archeologové nachází švartnové náramky z Boiohaema nejen ve střední, ale i v západní nebo severozápadní Evropě. Tento šperk můžeme dokonce vidět i v hrobě dávné kněžny z Reinheimu. Naše skupina se v současné době věnuje zpracování této fosilní horniny na šperky nebo přesleny.


  Další řemesla ..