Lukostřelba

Již v  nabídce je lukostřelba zmíněná. Keltové luky a střelbu z nich samozřejmě znali, ale jednalo se spíš jen o obranou zbraň. Hroty šípů známe nejčastěji z předhradí oppid jako Stradonice nebo Závist, které svědčí o probíhajících bojích. V keltské armádě se lučišníci nevyskytovali. Ten kdo střílí z luku totiž nemohl nést štít a kopí, které bylo nepostradatelnou součástí tehdejší válečné taktiky, takzvané falangy. Ani v hrobech se nám o lukostřelcích mnoho nedochovalo. V Čechách máme tři hroby, kde se jedná o pozůstatky lidí, kteří byli lukem zabiti, a pouze v německém mohylovém hrobě byly nalezeny hroty svědčící o existenci toulce. Dnes se již těžko dozvíme, zda kníže v mohyle měl jen luk a šípy jen jako dar nebo zda chodil lovit, jako to dělala šlechta v mnohem pozdějších dobách.


  Další řemesla ..