Krumbenowe 2

5. – 6. září 2015 proběhl v Českém Krumlově druhý ročník kupecké osady Krumbenowe. Návštěvníci si tak mohli udělat procházku do minulosti a nahlédnout do života předků od doby kamenné po raný středověk.