Keltové známí, neznámí

Cyklus přednášek o keltské kultuře pro školy ve spolupráci s regionálním muzeem K. A. Polánka v Žatci.

Video

Den s Kelty I.

Den s Kelty II.

Den s Kelty III.

Den s Kelty IV.

Den s Kelty V.

Den s Kelty VI.

Den s Kelty VII.