O nás

Boionia

Skupina BOIONIA se snaží široké veřejnosti přiblížit život v době Laténské, neboli v době historických keltů za pomoci rekonstrukcí oděvů, vybavení, nářadí, zbraní a výrobků v muzejní kvalitě, často vyrobených pomocí dobových postupů a z dobových materiálů. Skupina se snaží ztvárnit opravdový kmen, proto jsou u nás k vidění ukázky různých řemesel. Skupina se také snaží neustále rozšiřovat svůj inventář, nejen co se týče vybavení ale i řemeslného umu. Proto se můžete na každé akci setkat s novými věcmi. BOIONIA se toto období dějin Evropy snaží prezentovat co nejzábavnější formou pomocí interaktivních ukázek. To je vyzkoušení si řemesla, ochutnávka kuchyně nebo vyzkoušení si tehdejšího boje a všech aspektů tehdejšího života. Jednou ze součástí aktivit je i výuka lukostřelby, takže si každý návštěvník může vyzkoušet své dovednosti.

Historie kmene

Kmen BOIONIA začal psát svou historii v roce 2010, kdy padl první nápad na založení kmene, který bude rekonstruovat život dávných keltů. Ze skromných začátku členové budují základy dobové lukostřelnice, kuchyně ale i některých řemesel. Opravdový zlom nastává o dva roky později, kdy se skupina začíná objevovat na akcích zaměřených především na Living History a experimentální archeologii. Postupem se skupina rozšiřuje o autentické repliky keramiky, vybavení, zbraní, ale i nářadí a dalších předmětů, které se nám po keltech v archeologických sbírkách dochovaly. Skupina není koncipována jako bojová družina, ale velkou součástí je i oživování starých řemesel: zpracování sapropelitu neboli švartny, kovářství, kovolitectví, výroba z kostí a paroží, výroba z kůže a podobně. Ke konci roku 2015 začala skupina usilovat o status Zapsaného spolku, dřívějšího Občanského sdružení. V současné době jsou členové z celého území České republiky a účastní se akcí nejen u nás ale i v zahraničí.

Cíle

Kmen BOIONIA by do budoucna chtěl vybudovat experimentální středisko, kde by členové mohli zkoušet staré výrobní postupy (výpal keramiky, dřevěného uhlí, tavbu bronzu, stavbu vysoké pece pro získání železa ale i pokus stavby budov a podobně). Cílem není jen budování střediska pro odborníky z oboru archeologie, ale spíše stavba skanzenu pro širokou veřejnost, kde by návštěvníci mohli vidět tato skoro zapomenutá řemesla. Experimenty pěstování zemědělských, textilních a barvířských rostlin. Chov drůbeže a plemen dobytka, která jsou doložena z doby železné nebo které se nejvíce podobají tehdejším druhům.

Co děláme

Living History

Živá či oživlá historie. Často se používá jen zkratka LH (z angl. Living history), je aktivita, která usiluje o co největší přiblížení se životu v určené historické době. Zatímco historický šerm se zabývá představováním pouze úzké třídy válečníků, živá historie má teoreticky záběr o mnoho širší a válečnictví je považováno pouze za jedno z mnoha ztvárňovaných řemesel. Na rozdíl od historického šermu není prvořadým cílem oživlé historie pouze efekt, ale historická věrnost představovaných postupů a užívaných předmětů od ošacení po nástroje.

Experimentální archeologie

Experimentální archeologie, jinak též experimentální rekonstrukce, je obor archeologie, který se zabývá zjišťováním výrobních procesů, způsobu života a dalších činností lidí v průběhu dějin pomocí pokusů. Snaží se o výrobu a rekonstrukci nástrojů a dalších výrobků, které jsou objevovány archeology.

Kontakt
Pokud se chcete dozvědět něco více o našem kmenu, neváhejte a kontaktujte nás ..

Řemesla

Řemesla patří odnepaměti k lidstvu, pomáhá a určuje pokrok. My se Vám pokusíme zde, nebo případně na našich akcích, přiblížít řemesla doby železné.  
   

Kde nás můžete vidět

 • 30. 4. 2016 - Beltine na Semíně
 • 13 - 15. 5. 2016 - Beltine Most
 • 20. 5. 2016 - Výstava Barbaři - muzeum Mělník
 • 21. 5. 2016 - Gabréta (DE)
 • 18. 6. 2016 - Oslava slunovratu pod Závistí - Zbraslav
 • 23 - 24. 6. 2016 - Keltský den Žatec
 • 25. 6. 2016 - Festival živého pravěku + slunovrat na Křivolíku
 • 9. 7. 2016 - Havránok (SK)
 • 15 - 16. 7. 2016 - Keltský kruh v Budyni nad Ohří
 • 24 - 29. 7. 2016 - Putování z Křivolíku do Nasavrk
 • 29 - 31. 7 .2016 - Lughnasad Nasavrky 2016
 • 12 - 14. 8. 2016 - Dymarki (PL)
 • 19 - 21. 8. 2016 - Skotské hry Sychrov
 • 10 - 11. 9. 2016 - Krumbenowe v Českém Krumlově

Členové

Bratan

Bratan

náčelník kmene BOIONIA

Loajální svému kmeni a králi Bójů. Všestranný řemeslník, lučišník ale i válečník. Vždy ho najdete tam kde je jídlo, pití a dobrá společnost, nejlépe u táborového ohně po boku svých druhů. Neváhá pozvednout pohár či kopí a štít. Nebojí se práce a díky tomu zvládá od šití oděvu přez výrobky ze švartny, kostí, kůže, kovařiny, lití bronzu, činění kůží a kožešin až po práci se dřevem.
Saki

Saki

zástupce náčelníka a jeho pravá ruka

Věrný kmeni i náčelníkovi. Ocení přímé a férové jednání a je připraven hájit zájem kmene a svých druhů. Obratný v mnohých řemeslech, ale především však v práci s kovem a kůží. Také přetváří rohy v krásné poháry které plní svým vlastním vínem či medovinou. Jeho velkou předností je dar slova.
Cailean

Cailean

Je věrný svému kmeni a keltskému rodu. Studuje vše, co souvisí s keltskými předky. Věnuje se lukostřelbě, má rád soulad s přírodou. Nesnáší leš a faleš.
Bořek

Tomáš

Řemeslník tělem i duší. Nejraději má práci se dřevem, kovem, učí se výrobě štítů a jídelních potřeb ze dřeva. Je věrný kmeni a nebojí se jít za kmen do bitvy, i kdyby v ní měl přijít o život.

Nabídka

Lukostřelba

Skupina disponuje lukostřelnicí, na které si zájemci mohou nejen prohlédnout tyto zbraně, ale i si z nich vystřelit. U střelnice je vždy vyškolený personál, který Vám dá krátkou instruktáž o správném postoji, držení luku, míření, založení šípu, až po samotný výstřel. Jedná se o ručně vyráběné luky za pomoci tehdy známého nářadí. Střílí se na slaměnou terčovnici a střelnice bývá často součástí dobového tábora. Vyzkoušet střelbu z našich luků mohou lidé od tří prakticky až do 150ti let.